Huur een brandwacht in Amsterdam in

Als werkgever heeft u een wettelijke zorgplicht. U bent verplicht om de veiligheid van uw medewerker en gasten te garanderen op de werkvloer. Hiervoor moet u voldoende maatregelen nemen, zoals het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen en het geven van veiligheidsinstructies. Bij werkzaamheden waarbij een hoge mate van risico op brand of explosies aanwezig is, zorgt u voor een optimale veiligheid, als u een brandwacht in Amsterdam inhuurt. Met een brandwacht die altijd stand-by staat, worden uw medewerkers preventief op zeer professionele in de gaten gehouden. Mocht er zich een incident voordoen, dan zal de brandwacht direct ingrijpen en wordt ernstige schade voorkomen.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Waarom u brandwachten in Amsterdam moet inschakelen

Brandwachten in Amsterdam hebben een zeer verantwoordelijke taak die serieus genomen wordt. Daarom mag u voor de volle 100% vertrouwen op de brandwachten van Beekman Beveiliging. Wij zijn er niet alleen om de situatie op de werkplek in de gaten te houden. Wij controleren ook uw werkvergunningen, wij controleren de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en dat ze ook op de juiste wijze gebruikt worden. Ook checken wij of alle veiligheidsprocedures en voorschriften worden nageleefd. Uiteraard wordt de aanwezigheid van brandwachten in Amsterdam erg zichtbaar bij incidenten. Dan mag u vertrouwen op het snel en adequaat ontruimen van de werkplek, eventueel toepassen van EHBO en het bestrijden van beginnende branden. Zo zijn voordat de hulpdiensten arriveren, al de meest noodzakelijke procedures uitgevoerd.

Met Beekman Beveiliging een brandwacht inhuren in Amsterdam

Voert u bepaalde brandgevaarlijke werkzaamheden in Amsterdam uit? Of organiseert u een eenmalig groot evenement in de stad? Een brandwacht inhuren in Amsterdam is geen overbodige luxe en soms zelfs verplicht. U mag voor een brandwacht in Amsterdam rekenen op de expertise van Beekman Beveiliging. Wij hebben professionele brandwachten in dienst, die alle benodigde opleidingen achter de rug hebben en zeer ervaren zijn. Uw werkzaamheden of uw evenement zijn bij ons in goede handen.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte