Receptiediensten

Medewerkers van de receptie zijn vaak de eerste personen waarmee mensen in contact komen als zij bij uw gebouw binnen komen. Dit kan dus ook hun eerste beeld van uw onderneming vormen. Dan wilt u uiteraard dat zij een beleefd en representatief receptiemedewerker(ster) aantreffen.

 

Naast uw visitekaartje is de receptie ook vaak het centraal communicatiepunt van het object. Zij zijn dus niet alleen uw visite kaartje maar ook uw schakelpunt in communicatie en veiligheid. Er worden dan ook hoge eisen aan de functie gesteld.

Als u deze werkzaamheden aan Beekman Beveiliging uitbesteedt levert dit u veel voordelen op, zoals:

 • Geen kosten of ongemak ten aanzien van werving, screening, opleiding, begeleiding, uniformering en vervanging bij ziekte en verlof.
 • De verplichting te voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Geen risico's voor eigen personeel.

Alle medewerkers bij Beekman Beveiliging zijn gescreend en voldoen aan de eisen die door de wet zijn gesteld. Ze zijn representatief en in staat om zorg te dragen voor de realisatie van uw eisen.

Een receptiemedewerker kan belast worden met diverse werkzaamheden, zoals:

 • Beheer telefooncentrale.
 • Controle en registratie van in- en uitgaande personen en goederen.
 • Uitgifte en inname van bezoekerspasjes.
 • Registratie en bediening van alarmsystemen, brandsystemen, camerasystemen, toegangshekken enz...
 • Sleutelbeheer en de registratie hiervan.
 • Opvangen en verwijzen van chauffeurs en eventueel toezicht houden op laden en lossen.
 • Signalering en doormelding van gevaarlijke situaties.
 • Uitvoeren van controlerondes en eventueel visitatie in overleg.
Main Tag: