Over Ons

 

De afgelopen jaren is de vraag naar beveiliging enorm toegenomen. Ten gevolgen hiervan worden soms beveiligers ingezet die nog in opleiding zijn, geen praktijk ervaringen hebben of nog geen extra trainingen hebben gehad. Het gebeurd te vaak dat beveiligers door een gebrek aan ervaring en training niet snel en adequaat weten te handelen. Dit met soms ernstige gevolgen.

Neem bijvoorbeeld conflictsituaties. Door tijdig in te grijpen kunnen escalaties vaak worden voorkomen. Bemiddeling speelt hierbij een belangrijke rol. Even belangrijk is dat de beveiliger weet hoe te handelen op het moment dat het escaleert met zo min mogelijk schade aan personen of goederen.

Beveiliging is niet tastbaar. Pas op het moment dat dingen fout gaan merkt u pas hoe belangrijk het is dat uw beveiliging weet hoe zij om moeten gaan met bepaalde situaties. Wij willen weer dat mensen vertrouwen krijgen in de beveiliging.