Brandwacht

Wij kunnen u voorzien van gediplomeerde brandwachten met ruime ervaring in brandpreventie en brandbestrijding. Zij worden ingezet tijdens evenementen en functioneren naast de beveiliging. Plaatselijke gemeenteverordeningen verplichten vaak een brandwacht op plaatsen waar veel mensen samen zijn zoals grote evenementen en feesten. Onze brandwachten kunnen u dan van dienst zijn met nuttige adviezen en attent maken op gevaarlijke situaties in de ruimste zin van het woord. Bij brand treden zij adequaat op om de brand te bestrijden. Ook kan het zijn dat er teveel mensen in een bepaalde ruimte aanwezig zijn. Dan kan de brandwacht adviseren om de ruimte deels te ontruimen of om geen mensen meer toe te laten. Kortom ons is er alles aan gelegen om uw evenement of project zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Het kan voorkomen dat tijdens verbouwingswerkzaamheden de verzekering u verplicht om een brandwacht aanwezig te hebben tijdens bepaalde werkzaamheden. Denkt u dan bijvoorbeeld aan laswerkzaamheden in een olieraffinaderij, zij zijn dan aanwezig om ervoor te zorgen dat er geen schade ontstaat door bijvoorbeeld brand. Mocht dat gebeuren dan zal de brandwacht direct ingrijpen om de (neven)schade zoveel mogelijk te beperken.

Main Tag: